GO UP
Image Alt

Επιχειρηματικά

Create memories with your colleagues
If you want creative workers, give them enough time to play.

Team building

Ολοένα και περισσότερες εταιρίες κάθε χρόνο επιλέγουν να διοργανώσουν εταιρικά ταξίδια για τους συνεργάτες τους προκειμένου να ενισχύσουν την μεταξύ τους σχέση με σκοπό να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα του ομίλου. Οι ομαδικές δραστηριότητες, σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, συμβάλλουν σε αυτό το σκοπό, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν την συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

Η COMPASS βοηθά όλες τις εταιρίες να προσφέρουν ψυχαγωγία και να επιτύχουν καλύτερες επιδόσεις στο χώρο εργασίας μέσω εξατομικευμένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αντικείμενο και την ταυτότητα κάθε εταιρίας. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.
Corporate Social Responsibility

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Αν και οι περισσότεροι οργανισμοί συμφωνούν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) επηρεάζει θετικά την επιχειρηματική τους απόδοση, πολλοί εξακολουθούν να αγωνίζονται να εξηγήσουν τι είναι στην πραγματικότητα η εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Εδώ, θα δώσουμε μια λεπτομερή εξήγηση της ιδέας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Θα μάθετε:

 • Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη,
 • Την επίδραση των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας εταιρίας στους καταναλωτές,
 • Και τη σημασία της συμπερίληψης της ΕΚΕ στην προβολή της εταιρίας.

Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Η ΕΚΕ είναι ένα σύνολο πρακτικών που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί για να συμβάλουν στην ευημερία της άμεσης κοινότητάς τους.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνει διπλούς στόχους – επιδιώκοντας οφέλη για την επιχείρηση και για την κοινωνία.

Οι δραστηριότητες ΕΚΕ κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες:

 • Υποπρογράμματα που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά ενδιαφέροντα των ανώτερων στελεχών των εταιριών. Ωστόσο λόγω της φύσης τους, αυτές οι δραστηριότητες προσφέρουν συνήθως ελάχιστα οφέλη τόσο για την κοινωνία όσο και για την επιχείρηση.
 • Η μεσαία βαθμίδα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που προσφέρουν μονόπλευρα οφέλη, είτε σε μια εταιρία είτε σε μια κοινωνία. Για παράδειγμα, οι δωρεές (κατηγοριοποιημένες ως φιλανθρωπία) ενδέχεται να ενισχύσουν τις ικανότητες μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα θέματα που δραστηριοποιούνται. Από την άλλη, οι δραστηριότητες προπαγάνδας στοχεύουν στην ενίσχυση της φήμης μιας εταιρίας, ενώ συνήθως δεν προσφέρουν καθόλου οφέλη στην κοινωνία.
 • Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που προσφέρουν εξίσου σημαντικά οφέλη για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις.

 

Η επίδραση των δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μιας επιχείρησης στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αναμφισβήτητη!

Γεγονός: Καθώς οι καταναλωτές συνειδητοποιούν περισσότερο από ποιον αγοράζουν ή με ποιον αλληλεπιδρούν, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη γίνεται ένας ισχυρός παράγοντας διαφοροποίησης για τις εταιρίες.

Είναι γεγονός πως οι οργανισμοί που μπορούν για παράδειγμα να επιδείξουν πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη της κοινότητας ή τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, αποκτούν μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών τους.

Επιπλέον η ΕΚΕ είναι ένας δελεαστικός παράγοντας για πολλούς και αναπαράγεται από στόμα σε στόμα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλοί καταναλωτές χρησιμοποιούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη μιας εταιρίας ως μια εύκολη μέθοδο για να συμβάλουν στην ίδια την κοινωνία. Η πιο συνηθισμένη δράση ΕΚΕ που επιλέγουν οι καταναλωτές είναι η συνειδητή επιλογή προϊόντων από εταιρίες με ΕΚΕ.

 

Γιατί είναι σημαντική η προβολή σχετικά με τις δραστηριότητες ΕΚΕ;

Παρόλο που σχεδόν ομόφωνα οι εταιρίες συμφωνούν σχετικά με τη θετική επίδραση που έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη στη φήμη τους, το 40% των εταιριών διαθέτει μόνο το 10% του προϋπολογισμού διαφημιστικής προβολής τους για να προβάλει τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ τους.

Αντιθέτως, όσες προβάλλουν τις σχετικές δραστηριότητές τους, τα οφέλη είναι μεγάλα.

Όπως επισημαίνουν πολλοί ειδικοί -η επικοινωνία είναι αυτό που καθιστά μια εταιρία κοινωνικά υπεύθυνη.

Σε τελική ανάλυση, χωρίς επικοινωνία ΕΚΕ, κανείς δε θα ξέρει πραγματικά για τις πρωτοβουλίες της εταιρίας σας.

Πρωτίστως, η επικοινωνία των ΕΚΕ προσπαθειών συμβάλλει στην επίτευξη καλής εταιρικής φήμης, η οποία θα επηρεάσει θετικά τόσο την οικονομική όσο και την κοινωνική θέση της εταιρίας.

Επιπλέον, η ΕΚΕ μπορεί να βοηθήσει στη διάδοση των σωστών σημάτων σε πιθανούς επενδυτές

Η επίδραση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική προβολή είναι αναμφισβήτητη. Ωστόσο, αφετηρία για την δραστηριοποίηση ως ΕΚΕ είναι η πλήρης γνώση του τι είναι η ΕΚΕ και ποια είναι η επίδρασή της στην φήμη της επωνυμίας της εταιρίας, που θα βοηθήσει και στην μετέπειτα προώθηση και προβολής της.

M.I.C.E.

Μίτινγκ | Κίνητρα | Συνέδρια | Εκδηλώσεις

Ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετεχόντων ή/και την ποικιλία των απαιτούμενων υπηρεσιών, το Τμήμα MICE & DMC της COMPASS θα οργανώσει ένα μίτινγκ που θα ξεπεράσει τις πιο απαιτητικές προσδοκίες σας. Επωφεληθείτε από τις μακροχρόνιες επιχειρηματικές μας σχέσεις με τους πιο αξιόπιστους και καθιερωμένους προμηθευτές της αγοράς, ξενοδοχεία, χώρους, εστιατόρια και πολλά άλλα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας, δημιουργούμε μια ικανή ομάδα που σε συνδυασμό με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας θα σας παρέχει δυναμικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις.

Τα ταξίδια κινήτρων έχουν μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο. Είναι προσεκτικά οργανωμένα και σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τους στόχους των πελατών μας. Τα ισχυρά αποτελέσματά τους παραμένουν στο μυαλό των πελατών μας κάνοντας την εμπειρία πραγματικά αξέχαστη.

Το τμήμα MICE & DMC Department της COMPASS με μεγάλη εμπειρία στο τομέα των ταξιδιών κινήτρων μπορεί και θα:

 • Δημιουργήσει προτάσεις και καινοτόμες ιδέες ανάλογα με τον προϋπολογισμό σας, το προφίλ της επιχείρησής σας, καθώς και το στόχο κάθε προγράμματος.
 • Οργανώσει ταξίδια για την επιθεώρηση των επιλεγμένων προορισμών
 • Διοργανώσει παράλληλες εκδηλώσεις για τον εμπλουτισμό του επιχειρηματικού προγράμματος (κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις)

Επιπλέον, η COMPASS μπορεί να διοργανώσει Προγράμματα Διαχείρισης υπό μορφή παιχνιδιού, με υπαίθριες team building δραστηριότητες (ράφτινκ, κανό, πεζοπορία, σαφάρι με τζιπ κ.α.) όλο το χρόνο, σε όλη την Ελλάδα

Η δημιουργικότητα, η ευελιξία και η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι απαραίτητες για τη δημιουργία εντυπωσιακών, αποτελεσματικών και επιτυχημένων συνεδρίων για τους πελάτες μας.

Με αφοσιωμένη ομάδα και εξειδικευμένο προσωπικό, το τμήμα MICE & DMC της Compass είναι ο συνεργάτης σας στην Ελλάδα για το σχεδιασμό και τη διοργάνωση συνεδρίων. Θα σας υποστηρίξουμε με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως:

 • Σχέδιο οργάνωσης και διαχείρισης συνεδρίων, χρονοδιάγραμμα και συντονισμός καθηκόντων
 • Επιλογή κατάλληλου συνεδριακού χώρου
 • Οικονομικός προγραμματισμός – προϋπολογισμός – επιλογή πλήρους χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 • Χορηγίες
 • Δημοσιογραφική κάλυψη και Δημόσιες Σχέσεις
 • Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το συνέδριο
 • Συντονισμός με την επιστημονική επιτροπή: αφίσες συνεδρίου, επιστημονική ατζέντα και συμπόσια
 • Συντονισμός και παράδοση όλων του έντυπου υλικού και των εγγράφων
 • Πλήρες φάσμα ταξιδιωτικών και τουριστικών υπηρεσιών (μεταφορές, εκδρομές, κρουαζιέρες κ.α.)
 • Διαχείριση κοινωνικών εκδηλώσεων: τελετές έναρξης και λήξης, εορταστικό γκαλά, θεματικά πάρτυ κ.λπ.
 • Πλήρης οπτικοακουστική κάλυψη
 • Επιχειρηματικά δώρα / επιλογή του υλικού μάρκετινγκ του συνεδρίου

Η ομάδα μας θα σας βοηθήσει να διοργανώσετε το τελειότερο θεματικό πάρτυ, κομψό πάρτυ, αποχαιρετιστήριο δείπνο ή οποιαδήποτε εκδήλωση στα μέτρα σας.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 • Παρουσιάσεις προϊόντων
 • Εναρκτήριες εκδηλώσεις
 • Επετείους
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
 • Επικοινωνία
 • Σχεδιασμός
 • Εκδηλώσεις
 • Παρουσιάσεις προϊόντων και εταιριών
 • Διαδραστικές εγκαταστάσεις πολυμέσων
 • Εκπαίδευση και εξοπλισμός προσωπικού
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
 • Εκδηλώσεις πελατών
 • Προγράμματα αύξησης πωλήσεων